Pogranicze - portal informacyjny o przygranicznych rejonach Niemiec.

Back Punkt Kontaktowo-Doradczy Loecknitz

Pytania

We współpracy z Punktem Kontaktowo-Doradczym Euroregionu Pomerania w tej  sekcji są umieszczane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Częste pytania/ FAQ

1. Jak założyć działalność gospodarczą  w Niemczech

Jak założyć działalność gospodarczą w Niemczech?

Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne jest procesem stosunkowo prostym i mało czasochłonnym. Do założenia działalności wystarczy:

  • Druk formularza zgłoszeniowego:
  • Dowód osobisty
  • Akt najmu / notarialny pomieszczenia na siedzibę biura lub potwierdzenie zameldowania. Jeśli firma rejestrowana jest w lokalu, w którym osoba mieszka na terenie Niemiec,
  • oplata administracyjna w Löcknitz wynosi 26,- Euro.
Działalność zgłasza się w Urzędzie Gminy odpowiednim dla miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności),

Adres w Löcknitz::

Amt Löcknitz-Penkun
Chausseestraße 30
17321 LÖCKNITZ
w pokojach- GEWERBEAMT

Godziny pracy:

poniedziałek: 9,00-12,00 i 13,00-15,30
wtorek: 9,00-12,00 i 13,00-18,00
piatek: 9,00-12,00

Po odbiór zgłoszenia należy przybyć osobiście, w wyznaczonym przez urzędnika terminie (na ogół za 2-3 dni). Działalność gospodarcza wymaga zgłoszenia jej do organów
finansowych (Finanzamt). Nie trzeba tego robić samemu, robi to za nas urząd. Z Finanzamt otrzymujemy po jakimś czasie formularz do wypełnienia. W przypadku wolnych zawodów nie zgłaszamy działalności do Gewerbeamt, lecz bezpośrednio do Finanzamt.

Samodzielna działalność gospodarcza w Niemczech wiąże sie często z obowiązkowym członkostwem w odpowiedniej izbie, np. IHK (Industrie- und Handelskammer – Izba
Przemysłowo-Handlowa), HWK (Handwerkskammer - Izba Rzemieślnicza) itp. Odpowiedni formularz przesyłany jest przez odpowiednią izbę pocztą. Izby te pobierają od swoich
członków składki, same zaś służą informacja i szkoleniami. Istnieje możliwość zwolnienia od opłat członkowskich przez początkowy okres prowadzenia działalności. W przypadku
regionu przygranicznego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim obie izby mają swoje siedziby w Neubrandenburgu.

Należy pamiętać, ze prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych zawodach wymaga odpowiedniego zezwolenia, np. w przypadku lekarzy, bądź uznania wykształcenia
zawodowego, jak np. w przypadku pielęgniarek. Do wykonywania niektórych zawodów rzemieślniczych konieczne jest posiadanie papierów mistrza (Meister), a także wpis do
rejestru rzemieślniczego (Eintragung in die Handwerksrolle). W każdym przypadku należy się więc dokładnie poinformować, jakie formalności są niezbędne i jakie wymagania należy spełnić.

2. Polski dowód osobisty, a brak zameldowania w Polsce

W momencie, gdy wymeldujemy się z polskiego mieszkania, mamy dwa tygodnie na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty (w miejscu ostatniego zameldowania w Polsce). Otrzymamy wtedy nowy dowód osobisty bez wpisanego miejsca zameldowania.
Jeżeli nie dopełnimy tej formalności to po 3 miesiącach stary dowód osobisty traci ważność. Dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania jest dowód osobisty wraz z potwierdzeniem zameldowania w Niemczech.

3. Komu należy się Kindergeld?

Wnioskodawcą o Kindergeld może być osoba, która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, czyli gdy dana osoba posiada miejsce zamieszkania w Niemczech i korzysta z niego, ma otwartą działalność gospodarczą (Gewerbeanmeldung), lub pracuje legalnie jako osoba zatrudniona, oraz gdy rozlicza się z podatków na terenie Niemiec. Sytuacja wygląda nieco inaczej jeśli jedno z rodziców pracuje w Polsce, a drugie w Niemczech, jedno z rodziców jest bezrobotne lub jeśli przebywa z dzieckiem w domu na urlopie wychowawczym.

Prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich umożliwia koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Podstawowymi aktami prawnymi z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego są:
1. Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 149 z dnia 5 lipca 1971 r. z późn. zm.)
2. Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 74 z dnia 27 marca 1972 r. z późn. zm.)

4. Opłaty za media w Niemczech

1.Woda i kanalizacja

Woda i ścieki są droższe niż w Polsce, choć po ostatnich podwyżkach w kraju, różnica ta z roku na rok maleje.

Obecnie koszty wody i ścieków kształtują się następująco:

- woda – 1,90 Eur/m3 (wg wskazania licznika) oraz 92,03 Eur/ rok opłata stała przesyłowa.

- ścieki – 4,47 Eur/m3 (wg wskazania licznika) oraz 92,03 Eur / rok opłata stała przesyłowa.

Reasumując, samo posiadanie podłączenia do wodociągu i kanalizacji kosztuje rocznie 182, 68 euro plus koszty licznikowego zużycia wody.
Zdecydowanie opłaca się więc zakładać drugi licznik wody na ujęcie do podlewania np. ogródka.
Za wodę i ścieki płaci się ryczałtowo. Średnio w pierwszym okresie od podpisania umowy, należy się spodziewać naliczenia ryczałtu na poziomie 30-60 Eur/miesiąc.


2. Prąd w Niemczech

Średniomiesięczne zryczałtowane koszty prądu to od 20 do 40 euro, oczywiście są to ilości szacunkowe dla małego domu i niedużej rodziny. Istnieje możliwość wyboru dostawcy prądu, którego oferta jest konkurencyjna w porównaniu do standardowego dostawcy prądu.

Stawka w roku 2010:

Koszt 1 kWh = 0,1790 Euro netto / 0,213 Euro brutto

Koszty i opłaty stałe: ok. 62,67 Euro/rok ( w zależności od obowiązującej taryfy)


3. Opłata za wywóz śmieci

Zawarcie umowy na wywóz śmieci jest obowiązkiem każdej zameldowanej rodziny na terenie Niemiec. Roczny koszt wywozu śmieci dla 4 osobowej rodziny to min. 140 € przy regularnej segregacji odpadów. Powszechnie dostępne są kontenery na papier i szkło (dzielone wg kolorów na: białe, zielone i brązowe). Większość napojów sprzedawana jest w szklanych kaucjowanych opakowaniach zwrotnych. Kaucję zapłacimy również za plastikowe butelki np. Coca-coli. Plastiki niekaucjowane oraz wszystkie surowce wtórne (aluminium etc) są wywożone bezpłatnie, o ile znajdą się w specjalnych żółtych workach. Worki te rozdawane są bezpłatnie przez administrację (AMT). Nie należy ich wrzucać do pojemników na odpady. Powinny leżeć obok kontenerów.
Odpłatnie wywozi się śmieci organiczne. Dwa razy do roku nieodpłatnie wywożone są tzw. gabaryty ( stare szafy etc). Daty podawane są do publicznej wiadomości na początku roku kalendarzowego.
Abfallbehälter Jahresgebühr

4. Obowiązkowy przegląd kominiarski

Raz do roku należy dokonać przeglądu pieca (każdego typu) oraz komina.

Piece sprawdzane są na początku roku kalendarzowego. Kominy - w miesiącach cieplejszych.

Obiema tymi sprawami zajmują się kominiarze. Zwyczajowo kominiarz informuje o proponowanym terminie wizyty podając datę (często wysyła kartkę pocztową z informacją). Sprawdzenie instalacji oraz pieca zajmuje około 20 minut i kosztuje około 30-40 Euro. Rachunek najczęściej wysyłany jest po wykonaniu usługi za pośrednictwem poczty.

Źródło: Serwis Urzędu Miasta Szczecin

Polski dowód osobisty, a brak zameldowania w Polsce


 W momencie, gdy wymeldujemy się z polskiego mieszkania mamy dwa tygodnie na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty ( w miejscu ostatniego zameldowania w Polsce). Otrzymamy wtedy nowy dowód osobisty bez wpisanego miejsca zameldowania.

Jeżeli nie dopełnimy tej formalności to po 3 miesiącach stary dowód osobisty traci ważność. Źródło: Informacje uzyskane w Punkcie Kontaktowo-Doradczym Euroregionu Pomerania

Jak założyć działalność w Niemczech

Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne jest procesem stosunkowo prostym i mało czasochłonnym. Do założenia działalności wystarczy:

Więcej…

szukaj

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information