Pogranicze - portal informacyjny o przygranicznych rejonach Niemiec.

Back O stronie

Impressum

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści naszej strony internetowej są chronione prawami autorskimi, kontrolowane i aktualizowane regularnie. Mimo stałych aktualizacji może się jednak zdarzyć, że dane zamieszczone na naszej stronie ulegną dezaktualizacji, zanim dokonamy zmiany. Dlatego informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, ani nie udzielamy gwarancji co do poprawności, kompletności i aktualności informacji zawartych na naszej stronie internetowej. To samo dotyczy też wszystkich innych stron internetowych, do których zamieściliśmy na naszej stronie odsyłacze (linki). Nie ponosimy też jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści publikowane na tych stronach, ani też nie mamy na nie żadnego wpływu. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian i /lub uzupełniania już opublikowanych na naszych stronach informacji. Treści i struktura naszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Powielanie informacji oraz danych, a w szczególności wykorzystanie zamieszczonych tu tekstów, fragmentów tekstów jak i obrazów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody.

Zamieszczanie tekstów


Osoby współpracujące z nami lub chcące zamieścić bezpłatnie tekst lub fragment tekstu, proszone są o kontakt.
Idealnym byłoby złożenie oświadczenia: „Oświadczam iż jestem autorem niniejszego tekstu i posiadam do niego pełnię praw autorskich, którymi dysponuję w sposób nieograniczony. Oświadczam też że w związku z tym tekstem nie toczy się żadne postępowanie sądowe, sprawa karna, a jego publikacja nie naruszy niczyich praw i patentów. Proszę o bezpłatną publikację tego tekstu na stronie internetowej www.pogranicze.de ”. Jednak aby ułatwić i sobie i innym życie, wprowadzamy nieodwołalną zasadę: Wysyłając do nas tekst jednocześnie oświadczasz (w sposób dorozumiany), że jesteś jego autorem  ( masz do niego prawa autorskie) i że wyrażasz zgodę na jego bezpłatną publikację w serwisie www.pogranicze.de  Zastrzegamy sobie prawo do skrócenia lub przeredagowania tekstu, odmowy opublikowania tekstu bez podania przyczyn oraz zaprzestania publikowania tekstu bez uprzedniego powiadomienia lub zgody autora. Autor ma prawo zwrócić się do nas o zaprzestanie publikowania swojego tekstu. Prośbę tę postaramy się spełnić w jak najkrótszym możliwym dla nas czasie.
W przypadku otrzymania przez nas informacji, że publikowany przez nas tekst narusza czyjeś prawa – zaprzestajemy publikowania go, bez konieczności powiadamiania osoby, która nam go dostarczyła. W takim wypadku nie będziemy zajmować się rozstrzyganiem sporów z tego faktu wynikających, ani mediować pomiędzy zwaśnionymi stronami. Niedopuszczalne jest przesyłaniem nam fragmentów książek i innych opracowań, chyba że wysyłający jest ich jedynym autorem i posiada pełne i nieograniczone prawo do dysponowania całością tekstu wedle swojej woli. 

Ochrona danych osobowych

O ile na naszej stronie internetowej istnieje możliwość podawania danych osobowych oraz danych handlowych (adresy e-mail, imiona i nazwiska, adresy zamieszkania), użytkownik podaje je całkowicie dobrowolnie. Wykorzystywanie opublikowanych danych kontaktowych, jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie do przesyłania niepożądanych wiadomości (spam) jest zabronione. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec osób wysyłających wiadomości e-mail o charakterze spamu oraz poinformowania o tym fakcie właściwych organów. Przypominamy, iż dane osobowe są prawnie chronione, a ich nieuprawnione użycie, publikowanie i przetwarzanie jest ścigane z urzędu przez odpowiednie organy i grozi surowymi konsekwencjami.

Absolutnie zabronione jest publikowanie jakichkolwiek danych osobowych innych osób!

Posty i komentarze zawierające takie dane będą usuwane ze strony bez powiadomienia autora.

Posty i komentarze zawierające treści autoreklamy lub reklamy usuwane ze strony bez powiadomienia autora a sam autor usunięty z forum.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych dobrowolnie naszej stronie udostępnionych (wprowadzonych na naszą stronę w sposób umożliwiający korzystanie z nich ogółowi Internautów, np. na forum) na, ani też za żadne skutki z tego wynikające. Jednocześnie przypominamy, że publikowanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, hasła, loginy, PINy, adres zamieszkania, telefon czy email w Internecie (na forach dyskusyjnych czy w ogólnie dostępnych tekstach) jest zawsze obarczone ryzykiem wykorzystania ich przez osoby postronne, dlatego też prosimy naszych użytkowników o rozwagę i powściągliwość w tym temacie. Wasze bezpieczeństwo w sieci zależy głównie od waszych działań i decyzji oraz od tego gdzie i w jaki sposób udostępniacie innym dane o sobie. Nawet szybkie usunięcie swoich danych z Internetu nie gwarantuje, że nigdy już przez nikogo nie zostaną wykorzystane. Pamiętajcie że tysiące serwerów na świecie tworzy i przechowuje kopie zapasowe innych stron. Nie wszystkie zostaną skasowane. Dlatego zastanówcie się przed umieszczeniem swoich danych osobowych w sieci.

szukaj

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information