Pogranicze - portal informacyjny o przygranicznych rejonach Niemiec.

Kindergeld - Zasiłek rodzinny w Niemczech

kindergeldPolacy pracujący w Niemczech mogą ubiegać się o tzw. Kindergeld. To niemiecki odpowiednik zasiłku rodzinnego. Prawo do niemieckiego zasiłku ma rodzic legalnie zatrudniony i mieszkający w Niemczech przez co najmniej pół roku. Dotyczy to także osób, które w Niemczech prowadzą działalność gospodarczą.

Osoby starające się o zasiłek muszą (lub na własny wniosek, jeśli chcą) podlegać na terenie Niemiec tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Trzeba też mieć opłacone regularnie składki na ubezpieczenie od bezrobocia.

Zasiłek jest wypłacany z reguły na każde dziecko, do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Możliwe jest jednak otrzymywanie pieniędzy także na dzieci starsze, do osiągnięcia przez nie 27 roku życia, o ile są bezrobotne, uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekraczają 7180 euro rocznie.

Dzieci nie muszą - w przeciwieństwie do ubiegającego się o zasiłek rodzica - mieszkać w Niemczech. W przypadku pobierania zasiłku na dziecko uczące się i mające więcej niż 18 lat, trzeba do trzech lat przechowywać dokumentację dotyczącą jego edukacji. Zdarza się, że niemieckie urzędy pracy żądają udokumentowania nauki dziecka. W przypadku jego braku, trzeba zwracać zasiłek za okres nieudokumentowanego pobierania świadczenia.

Jakie formalności?

Aby otrzymać Kindergeld, trzeba złożyć wniosek w tej sprawie (Antrag auf Kindergeld) w tzw. kasie rodzinnej (Familienkasse) Agencji do spraw pracy, właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy. Wniosek można też wysłać pocztą. Zazwyczaj odpowiedź wysyłana jest w ciągu dwóch-trzech tygodni.

Jeżeli o zasiłek ubiega się osoba, której dzieci nie mieszkają w Niemczech, do wniosku trzeba dołączyć formularze E401 i E411, które muszą być poświadczone przez odpowiednią instytucję udzielającą świadczeń rodzinnych w kraju, w którym dziecko mieszka na stałe. To właśnie na ich podstawie następuje weryfikacja uprawnień i ustalana jest wysokość świadczenia. Przy jej określaniu brana jest pod uwagę wysokość zasiłku wypłacanego w kraju pochodzenia. Polak może więc otrzymywać świadczenia rodzinne w Polsce, ale w związku z tym niemiecki zasiłek zostanie pomniejszony o wysokość polskiego świadczenia.

Zasiłek jest wypłacany na konto od momentu zameldowania wnioskodawcy na terenie Niemiec do dnia wydania decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczenia. Najczęściej prawo to wygasa w momencie zakończenia pracy i pobytu w Niemczech. Trzeba jednak pamiętać, aby fakt ten zgłosić do Familienkasse. W innym przypadku urząd może zażądać zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń.

Zgłoszenie zmiany sytuacji życiowej należy dokonać na druku dołączonym do broszury, która zostanie przysłana wraz z decyzją o przyznaniu Kindergeld. Jeżeli wniosek o otrzymanie zasiłku zostanie odrzucony, można odwołać się od tej decyzji do niemieckiego okręgowego sądu administracyjnego.

Ile wynosi zasiłek?

154 euro miesięcznie na pierwsze, drugie i trzecie dziecko 179 euro miesięcznie na czwarte i kolejne dzieci. Gazeta Polska Kalejdoskop

Źródło: www.polonia.wp.pl

szukaj

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information